Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Czym cechuje się Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

16 listopada, od praktycznie 25 lat celebrowany jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji wyznaczony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Bardzo dużo osób często boryka się z brakiem akceptacji i to właśnie ta data ma o tym informować. Apelowanie do wielu instytucji publicznych, naukowców i rządów tego rodzaju jest okazją do tego, żeby szukali rozwiązania tego występującego problemu. Organizacji UNESCO bardzo zależy między innymi na tym, by wykluczyć nietolerancję poprzez edukację, czy też organizowanie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu potęgowanie tolerancji oraz zachęcanie do braku gnębienia osób szykanowanych z wielu powodów.

Cała ta aktywność została wywołana poprzez systematycznie pojawiające się akty agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Zarejestrowano jednak, że to właśnie te grupy mają do czynienia z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników. Świętowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma okazać się pomocne w znalezieniu głównych przyczyn ukazania się braku akceptacji, ale też mają wspominać, jak nieprzyjemne mogą być objawy braku akceptacji dla osób dręczonych. Aby zrozumieć, czym tak naprawdę jest respektowanie nie swoich praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz postrzeganie różnic indywidualnych, przydatne są tego rodzaju czyny, które bezwzględnie okazują się pomocne w tym zakresie. Ma również kształcić, nauczyć doceniania różnorodności względem kultur, rozumienia innych ludzi, ale także zamysłem tego rodzaju czynności jest umiejętności wysłuchiwania.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - w jaki sposób celebruje się go w naszym kraju?

Prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast wygłosili generalny manifest, w którym przedstawiają potężne zrozumienie dla ofiar werbalnej i fizycznej agresji wynikającej z rasizmu oraz homofobii. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice wspomogli swoim podpisem ten apel. Solidarność tego dnia będzie prezentowana przez zawieszanie tęczowych flag oraz oświetlenie wielu budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Przede wszystkim w tęczowych barwach został podświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Zostaw komentarz

Brak kometarzy